Khobau(Kho Báu) là nơi mà bạn có thể tìm kiểm những thương hiệu vàng cho doanh nghiệp của mình, với hệ thống hàng nghìn domain đẹp để bạn phát triển thương hiệu của mình gần gủi và trở nên lớn mạnh. Chúng tôi mong muốn đem lại dịch vụ tốt nhất để doanh nghiệp bạn có thể phát triển nhanh nhất. “Xin chân thành được hợp tác!”


Lan Anh
Bán hàng

Chăm sóc khách hàng, tư vấn nhằm đem lại dịch vụ và sản phẩm tốt nhất là công việc mà Lan Anh yêu thính.

Thu Thủy
Bán Hàng

 Hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến tên miền và dịch vụ thuê và cho thuê website

Hoàng Lan
Trường phòng

Chúng tôi là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm sim, thẻ và dịch vụ di động rẻ và tốt nhất.

Anh Quang
Tư vấn nhà đất

Nên tảng của kho báu cung cấp các sản phẩm nhà giá rẻ, định giá và bán sát với nhu cầu người mua.